Lid van de NVLF, geregistreerd in het kwaliteitsregister van de beroepsgroep en in het dyslexieregister.


Werkwijze


Na aanmelding via het contactformulier of eventueel na een telefonische intake wordt er eerst een anamnese gesprek gehouden om de hulpvraag te formuleren. Hierna volgt het onderzoek wat is afgestemd op de hulpvraag. Dit onderzoek wordt met u besproken en als behandeling nodig is wordt de behandeling hierna opgestart.

Behandeling:


Logopedische behandeling wordt in principe in sessies van 30 minuten gegeven, meestal met een frequentie van 1 x per week. De duur van de behandeling kan sterk variëren en is afhankelijk van de aard en ernst van de hulpvraag. Tijdens en na de behandeling vindt er een evaluatie plaats van de behandeldoelen. Na afsluiting van de behandeling wordt toestemming gevraagd aan u voor het deelnemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt u via de mail toegestuurd door CTO-logo.

1. Aanmelden

U kunt zich gemakkelijk aanmelden via het contactformulier op deze website. Er wordt een persoonlijk of telefonisch intakegesprek ingepland om de hulpvraag te formuleren.

2. Behandeling

We bespreken het onderzoek met u waarna de eerste sessie, die doorgaans 30 minuten duurt, wordt ingepland.

3. Evaluatie

Tijdens en na de behandeling vindt er een evaluatie plaats. Voor meer informatie over het klanttevredenheidsonderzoek kunt u hier terecht.

Contact

Tarief en vergoeding


Logopedische behandeling wordt momenteel door alle zorgverzekeraars vergoed op verwijzing van de (huis-)arts.

De behandeling vindt plaats in de praktijk, bij uitzondering kan ook aan huis worden behandeld als daar een indicatie voor is. Ook zonder medische verwijzing kan logopedische behandeling gegeven worden, de patiënt/cliënt dient de behandeling dan zelf te betalen.

De meeste zorgverzekeraars hanteren eenzelfde tarief, er kunnen verschillen voorkomen. Dit kunt u vinden in het polisblad bij uw zorgverzekering.

Wanneer naar de logopedist?


Logopedische behandeling bij:

 • Problemen in de taalontwikkeling
 • Lees- en /of spellingsproblemen
 • Onduidelijk spreken
 • Dysfatische ontwikkeling, o.a. bij Down Syndroom
 • Uitspraakproblemen van klanken
 • Stemproblemen
 • Vermoeidheid bij het spreken of keelklachten
 • Klachten omtrent de ademhaling
 • Stotteren
 • Problemen met eten en drinken
 • Afwijkende mondgewoonten
 • Afwijkend slikken
 • Stemproblemen
 • OMFT ( Oro Myo Functional Therapie)

Praktijken


AMERONGEN

dinsdag en vrijdag

 • Kon. Wilhelminaweg 61
 • 3958 CK Amerongen
 • Ingang Koenestraat
 • 06-23170648

LEERSUM

woensdag en donderdag

 • Pomplaan 1
 • 3956 VJ Leersum
 • Gebouw Somatic
 • 06-23170648

Op maandagen doe ik aan huis behandelingen

ContactStuur een bericht AANMELDEN